1 இல் மல்டி டவர் ஏர் எக்ஸ்பர்ட்

1 இல் மல்டி டவர் ஏர் எக்ஸ்பர்ட்

  • DF-AT2501KG1 TOWER 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, 90°Oscillation, 2 heat setting, ECO function, Touch control p...

    DF-AT2501KG1 TOWER 4-in-1 E ...

    * செயல்பாடு மல்டிஃபங்க்ஷன் ஆவியாதல் குளிரானது, ஆண்டு முழுவதும் ஒரு சிறந்த காலநிலைக்கு ...