1 இல் மல்டி ஏர் நிபுணர் 5

1 இல் மல்டி ஏர் நிபுணர் 5

  • DF-AF1838KH Multi Air Expert (5 in 1) /Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /Air purifier/PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Nat...

    DF-AF1838KH மல்டி ஏர் எக்ஸ்பர் ...

    * செயல்பாடு 【5 1 ஏர் கூலர் மற்றும் ஹீட்டரில்】 இந்த ஏர் கூலர் மற்றும் ஹீட்டர் பல ...