1 இல் மல்டி ஏர் நிபுணர் 4

1 இல் மல்டி ஏர் நிபுணர் 4

  • DF-AF2808K Portable 4-in-1 Evaporative Air Cooler with PTC Heater, Humidifier and Air Purifier Functions, 3 Fan Speeds with Oscillation, removable Water Tank, 2 heat setting, ECO function, IMD cont...

    DF-AF2808K போர்ட்டபிள் 4-இன் -1 ...

    * செயல்பாடு [விவரங்கள்] குளிர் மற்றும் சூடான இரண்டும் பொருந்தும், நான்கு பருவங்கள் பொருந்தும். 6-8 மீட்டர் தொலைநிலை ...
  • DF-AF1838K Air Cooler/Whole Room Heater/Air Washer/Humidifier /PTC heater with humidifier/Temperature Display/4 speed :Hi, Mid,Low, Slient/ 4 wind mode: Natural, Normal,Sleeping, Smart/Remote Contr...

    DF-AF1838K ஏர் கூலர் / முழு ...

    * செயல்பாடு »» சேர்க்கை அலகு: விசிறி, ஹீட்டர், ஏர் கோ ...